Fógra # 4 – 17/04/2015

Tá an measúnú de na haighneachtaí ón dara comhairliúchán poiblí fós idir láimhe agus mar thoradh beidh moill beag ar an bhfógra a eiseofar go dtí na húinéirí talún a bheidh tionchar orthu. Beidh litreacha seolta ón Oifig Tionscadal sa chéad seachtain de Mhí na Bealtaine go dtí na húinéirí talún agus na húinéirí tí go léir atá lastigh den chonair bhealaigh is dealraithí a roghnófar.