Céimeanna an Tionscadal

Forbhreathnú na gcéimeanna:

Déanann na Treoirlínte Bainistíocht Tionscadail 2010 ó An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta cur síos ar an gcreatlach i gcomhair an cur chuige chéimnithe d’fhorbairt, bainistíocht agus seachadadh de scéim príomhbhóthar náisiúnta in Éirinn. Is é an aidhm na treoirlínte ná chun a chinntiú go bhfuil comhsheasmhacht sa chuir chuige ar fud an gréasán bóithre náisiúnta iomlán. Roinneann na treoireacha dul chun cinn na scéime isteach ina seacht céim:

Is é an coimisiún reatha atá ag N6 Tionscadal Iompar Cathair na Gaillimhe ná an soláthar de Céim 1 go 4 de treoirlínte bainistíocht tionscadail. Déantar mion cur síos ar na céimeanna ar a tháb faoi seach.