Fógra # 8 Ábhair ón gComhairliúchán Poiblí – 11/06/2015

Tá na hábhair ó chomhairliúchán poiblí an N6 Tionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe ar thaispeáint gach lá san oifig thionscadail ó 9.30r.n. go dtí 5.30i.n. Tá an tréimhse a bheidh na hábhair ar thaispeáint sínte go dtí an 19 Meitheamh 2015. Ní gá coinne a dhéanamh lena hábhair seo a fheiscint. Is é seoladh an oifig tionscadail ná Teach Corparáideach, Páirc Gnó Oirthear na Cathrach, Baile an Bhriotaigh, Gaillimh.

Tá an líníocht den Chonair Bhealaigh is Dealraithí a Roghnófar ar thaipeáint i oifigí Comhairle Cathrach agus Contae na Gaillimhe.