Digital Support

Comhairliúchán Poiblí Uimhir 2.

N6 Tionscadal Iompar Cathair na Gaillimhe Roghnú Bealaigh Comhairliúchán Poiblí Uimhir 2. Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe ag comhordú an forbairt den …

Céim 4

Tá an scéim faoi láthair ag Céim 4. Cuireadh cóip den Tuarascáil um Measúnú Tionchair Timpeallachta agus Ráiteas Tionchair Natura isteach chuig …

Céim 3:

Níl obair ar an gcéim seo tosnaithe go fóil. Is é an dara ceathrú de 2015 an sprioc dáta le tús a …

Céim 1

Críochnaigh Arup an chéad chéim don thionscadal i 2014. Is é cuspóir an chéim seo ná chun an gá don scéim sa chéad …

Staidéar ar Shriantachtaí

Léarscáil Theicniúil a léiríonn Sriantachtaí Innealtóireachta, GAS, BSL agus Cultúir Oidhreachta Léarscáil Theicniúil a léiríonn Sriantachtaí Tírdhreacha & Agranamaíochta Léarscáil Theicniúil a …

Staidéar ar Shriantachtaí

Sa Staidéar ar Shriantachtaí, déileáiltear leis na sriantachtaí go léir a ghabhann leis an scéim atá beartaithe, lena n-áirítear daoine, seandálaíocht agus …