Comhairliúchán Poiblí Uimhir 2.

N6 Tionscadal Iompar Cathair na Gaillimhe
Roghnú Bealaigh
Comhairliúchán Poiblí Uimhir 2.

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe ag comhordú an forbairt den réiteach iompar le haghaidh an Gaillimh i ndiaidh diúltú an buntionscadal N6 Seachbhóthar Seachtrach Chathair na Gaillimhe ag an Chúirt Uachtarach i 2013. Tá an scéim reatha faoi stiúir an Oifig um Tionscadal Bóithre Náisiúnta de Comhairle Chontae na Gaillimhe ar son an dhá comhairle mar pháirt den chomhaontú de réir mír 85 de an tAcht Rialtais Áitiúil 2001. Tá oifig tionscadal tiomnaithe, bunaithe in aice le Oifig um Tionscadal Bóithre Náisiúnta i mBaile an Bhriotaigh, ina bhfuil an comhairleach ceaptha Arup suite.

Is é aidhm an comhairliúchán poiblí seo ná chun chur in iúl don phobail faoi na roghanna iompar a bhfuil forbatha mar réiteach ar na bhfadhbanna sainaitheanta, na srianta a aithnítear go dtí seo, na impleachtaí atá ag an Treoir maidir le Gnáthóga ón Aontas Eorpach agus an clár i gcomhair an dul chun cinn don scéim nua.

Tá páirt tábhachtach ag an comhairliúchán poblí i san dul chun cinn don próiséis dearadh, tugann sé deis don phobal páirt a glacadh i bhforbairt an Bealach is Dealraithí a Roghnófar. I dtreo seans a thabhairt don phobal bheith ar lán-eolas faoi an scéim agus ionas go mbeidh said in ann ceisteanna, cúramaí agus ráitis dos na todhchaí a léiriú, cuirfear seisiún comhairliúchán poiblí i gcrích ag na hionaid seo a leanas:

Dáta                                                        Am                               Ionad
Dé Céadaoin 28 Eanáir 2015              2.00in-8.00in              Óstán Westwood, An Daingean
Déardaoin 29 Eanáir 2015                  2.00in-8.00in              Óstán Westwood, An Daingean
Dé Máirt 3 Feabhra 2015                    2.00in-8.00in              Óstán Park Mionlach, Tír Oileáin
Dé Céadaoin 4 Feabhra 2015             2.00in-8.00in              Óstán Park Mionlach, Tír Oileáin

Ag na seisiún comhairliúcháin poblí, beidh taispeántas de na roghanna forbhartha, le roghanna bealaí agus iompar poiblí san áireamh, agus na sriantachta atá ar eolas le feiceáil.

Tá ardmheas ag Comhairle Chontae na Gaillimhe ar thuairimí an comhphobail faoi an scéim agus cuirtear cuireadh roimh aon trácht ón pobal nó páirtithe leasmhara. Beidh foireann ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe (Oifig Gaillimh um Tionscadal Bóithre Náisiúnta) agus ó Arup ar fáil chun ceisteanna a fheagairt ag an dhá ionaid.

Le haghaidh eolas breise teagmháil:

An tInnealtóir Tionscadail
Oifig N6 Tionscadal Iompar Cathair na Gaillimhe,
Oifig um Tionscadal Bóithre Náisiúnta na Gaillimhe,
Teach Corparáideach,
Páirc Gnó Oirthear na Cathrach,
Baile an Bhriotaigh,
Gaillimh

Guthán: 091 509594

Ríomhphoist: nrdo@galwaycoco.ie

Beidh eolas breise faoi an tionscadal le fáil ar an suíomh gréasáin seo:
www.N6GalwayCity.ie