Fógra # 2 – 27/02/2015

1. Tá an spriocdháta taiscthe le haghaidh an N6 Tionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe sínte go dtí an 6ú Márta 2015. Níl aon chostas ar bhileog ráiteas a chur isteach.

2. Tá na hábhair ó chomhairliúchán poiblí an N6 Tionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe ar thaispeáint gach lá i san oifig thionscadail ó 9.30r.n. go dtí 5.30i.n. Ní gá coinne a dhéanamh lena hábhair seo a fheiscint.

3. Is é seoladh an oifig tionscadail ná Teach Corparáideach, Páirc Gnó Oirthear na Cathrach, Baile an Bhriotaigh, Gaillimh.

4. Tiocfaidh gach comhfhreagras oifigiúil bainte leis an scéim ón oifig thionscadail.

Fógra # 2 – 27/02/2015