Fógra # 3 – 13/03/2015

1. Bhí rannpháirtíochta agus inchur suantasach ón phobail i ndiaidh an comhairliúchán poiblí a bhí ann le gairid ar an tionascdal seo. Cuireadh míle iarratas nach mór isteach chugainn. Gabhann muid buíochas as chuile duine a bhí páirteach sna hiarratais seo.

2. Bainneadh ábhar an dara comhairliúchán poiblí a bhí ar thaispeántais poiblí ó hoiffig an thionscadail. Tá an tábhar go léir fós ar fáil ar suíomh idirlíne an thionscadal: n6galwaycity.ie

3. Is féidir fiosriúchán a dhéanamh ar an tionscadal tré teangbháil a dhéanamh le foireann an thionscadal ar an nguthán, le ríomhphost, nó le litir. Is iad seo a leanas na sonraí teangbhala:

Guthán               : 091 460675

Ríomhphost       :N6GCOB@arup.com

Seoladh               : Arup / NRPO, Teach Corparáideach, Páirc Gnó Oirthear na Cathrach,                                                               Baile an Bhriotaigh, Gaillimh.

Fógra # 3 – 13/03/2015